PARP

2857[1]

Program WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU

Tytuł projektu: Opracowanie projektu wzorniczego typoszeregu kotłów z palnikami retortowymi o mocach od 200 do 300 kW  w ramach dużego bonu objętego umową o udzielenie wsparcia. Projekt współfinansowany  z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nr 14/WDB/DPP/14

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Programu: 79 950,00 PLN
Kwota wsparcia w ramach Programu: 44 850,00 PLN
Beneficjent – Edward Koch „ Koch Edward Ślusarstwo Usługowe – Kotły C.O.”