PARP

2857[1]

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ

PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE

TYTUŁ PROJEKTU: „Opracowanie projektu oraz przygotowanie do wdrożenia i produkcji typoszeregu kotłów KMK o mocach cieplnych 300, 500 i 800 kW dostosowanych do spalania peletów pochodzenia drzewnego i miału węgla kamiennego spełniających aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie emisji i sprawności oraz te, które zaczną obowiązywać w 2020 roku.”

W ramach  powyższego programu firma KOCH KOTŁY C.O. DAMIAN KOCH zawarła umowę z PARP na dofinansowanie w/w projektu stworzenia innowacyjnych i ekologicznych kotłów c.o. wraz z Instytutem Energetyki – Instytutem Badawczym – Zakładem Badań Urządzeń Energetycznych CUE w Warszawie. Kwota wydatków kwalifikowanych: 158.570 zł kwota dofinansowania: 134.722,5 zł.