Piece uniwersalne

Piece Uniwersalne opalane węglem, mieszanką węglowo-miałową, drzewem, odpadami suchymi i mokrymi. Piece spawane są z blach kotłowych o grubości min 8mm, izolowane, z rusztem stałym wodnym. Piece mogą być wyposażone w wkład szamotowy. Proces spalania wspomagany jest wentylatorem podmuchowym, który zależnie od rodzaju opału można regulować lub całkowicie wyłączyć. Powierzchnia komory spalania w piecu jak i dostęp do niej wykonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, w kwestii tej służymy fachową poradą. Kanałowy wymiennik ciepła wymusza pionowy ruch spalin maksymalnie wykorzystując zawartą w nich energię i nie dopuszcza do oddawania ciepła„w komin”. Pracą wentylatora podmuchowego i pomp ciepła steruje elektroniczny sterownik. Piece uniwersalne wykonujemy w zakresach od 50 do 1500 kW. Sprawność energetyczna pieca wynosi powyżej 80%.