Kotły miałowe

Wychodząc naprzeciw problemowi zanieczyszczenia środowiska naturalnego i chcąc wpisać się w nurt działań proekologicznych, przeprowadziliśmy modernizację procesu spalania paliw stałych w naszych kotłach typu KMK. Innowacyjne podejście do pozyskania ciepła w procesie spalania polega na wykorzystaniu zjawiska PIROLIZY – czyli dopalania gazów spalinowych w komorze spalania. Efekt pirolizy uzyskujemy poprzez zastosowanie wkładu ceramicznego i przewału szamotowego, podnoszącym znacząco temperaturę spalania. Modernizacja kanałów konwekcyjnych i zastosowanie przewału szamotowego znacząco wydłużyło drogę przebywaną przez spaliny do przewodu kominowego. Pozwala to na ich skuteczniejsze dopalenie i oczyszczenie. Dodatkowy, górny wentylator podmuchowy skutecznie wspomaga spalanie opału oraz powoduje zjawisko zawirowania spalin, co znacząco spowalnia czas ich przepływu w kierunku komina. Ostatnim etapem filtracji spalin jest odpylacz – wytrącający znaczącą ilość pyłów i niepalnych części paliwa opałowego. Opisany powyżej proces spalania pozwala na zastosowanie w naszych kotłach zupełnie nowych paliw jakimi są groszki węgla kamiennego, a w szczególności koksu opałowego. Innowacyjność takiego rozwiązania pozwala na uzyskanie wysoce oczyszczonych gazów spalinowych, co przy efektywności energetycznej rzędu 90 % pozwala na zaliczenie naszych kotłów do 5 klasy normy EN 303-5 2012.

Kotły grzewcze z rusztem podsuwowym opalane miałem węgla kamiennego typu KMK o mocy grzewczej od 80 do 800KW. Przeznaczone jako źródło ciepła w pompowych, otwartych instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych, pawilonach handlowych, usługowych, warsztatach, a w szczególności w szklarniach i innych obiektach
ogrodniczych.

Kotły posiadają dwuletnią gwarancję producenta
oraz serwis pogwarancyjny.

Charakterystyka kotła typu KMK:

  • wydajność cieplna powyżej 90%
  • wykonanie z materiałów o przedłużonej trwałości,
  • termoizolacja zewnętrzna,
  • możliwość dostosowania wymiarów i parametrów do wymogów klienta,
  • obsługa i konserwacja dostosowana do warunków kotłowni,
  • nowoczesne sterowniki pozwalające na kontrolę pracy urządzenia z domu

 

Kotły typu KMK wykonywane są jako konstrukcje stalowe spawane z wysokiej jakości blach kotłowych o grubości min 8 mm . Izolację kotła stanowi warstwa wełny mineralnej o grubości min. 50 mm . Kocioł wyposażony jest w palenisko z rusztem podsuwowym.

Konstrukcja paleniska w połączeniu ze skutecznie działającym systemem kontrolno-sterującym gwarantuje wysoką sprawność spalania paliwa. Uzyskano ją w wyniku kontrolowanego podawania paliwa do strefy spalania przy pomocy podajnika podsuwowego. Dokładne wymieszanie produktów odgazowania z podawanym strumieniem powietrza  zapewnia  optymalny przebieg procesu spalania, a emisja zanieczyszczeń jest na bardzo niskim poziomie. Gorące gazy spalinowe kierowane są do wysokosprawnego konwekcyjnego wymiennika ciepła( płomieniówkowego lub kanałowego) w którym następuje ich schłodzenie w wyniku przekazania ciepła do wody kotłowej. Rozwiązanie to zapewnia pracę kotła z nieograniczoną stałopalnością.

Obsługa kotła sprowadza się do jednorazowego rozpalenia, okresowego uzupełniania paliwa  i czyszczenia  przestrzeni popielnikowej.

 

 

  Wyszczególnienie Jednostka miary KMK-250 KMK-400 KMK-600
  Znamionowa moc cieplna* kW 250 400 600
  Minimalna moc cieplna kW 70 110 150
  Wymagany ciąg kominowy Pa 70 80 120
  Maksymalna temperatura wody w kotle °C 95
  Maksymalne ciśnienie wody w kotle MPa 0.2
  Sprawność cieplna % 86
  Powierzchnia ogrzewalna kotła m2 30 47 70
  Pojemność wodna kotła dm3 1100 1580 2200
  Wymiary Wysokość   – Hc   ~1900 ~2250 ~2250
Szerokość   – Bc mm ~1615 ~1740 ~1960
Długość      – Lc   ~3355 ~3560 ~3600
 10. Masa kotła kg 2900 4500 6000
 11. Paliwo podstawowe   Węgiel kamienny typu 32.1 sortymentu MI   klasy 24/12
 12. Zużycie paliwa przy mocy znamionowej** kg/godz. 45 70 100

 

zakres mocy cieplnej przy ciągłej pracy podajnika paliwa i wentylatora powietrza

** dane mają charakter orientacyjny i określone są dla wartości opałowej paliwa

24000 kJ/kg o zawartości popiołu w paliwie ok. 12%.