Univerzální kotle

Univerzální kotle na uhlí, směs uhlí s uhelným prachem, dřevo a suchý odpad. Kotle jsou svařeny z kotlových plechů o tloušťce min. 8 mm, s pevným vodním roštem. Kotle mohou být vybaveny šamotovou vložkou. Proces spalování je podporován tlakovým ventilátorem, který lze seřizovat podle druhu paliva nebo zcela vypnout. Povrch spalovací komory v kotli, stejně jako přístup k ní je proveden podle potřeb zákazníka – v této problematice poskytujeme odbornou konzultaci. Kanálový výměník tepla uvádí spaliny do vertikálního pohybu, přičemž maximálně využívá energii v nich obsaženou a zabraňuje vypouštění tepla „do komína“. Práci podavače a ventilátoru řídí elektronická řídicí jednotka. Univerzální kotle vyrábíme s výkonem od 50 do 1000 kW. Eenergetická účinnost kotle je 78%..