Ocelové konstrukce

Vyrábíme různé druhy ocelových konstrukcí podle technických výkresů zákazníka.

Výrobní podnik má oprávnění k výrobě a montáži ocelových konstrukcí II. a III. třídy dle normy PN-87/M-69008, kotlů ústředního topení a prvků konstrukcí pro stavebnictví a ochranu životního prostředí, vyrobených z nelegovaných ocelí s univerzálním využitím a z ocelí se zvýšenou odolností.

Spolupracujeme se stavebními firmami, které provádějí komplexní technické a konstrukční výkresy.