Nabídka

Univerzální kotle na uhlí, směs uhlí s uhelným prachem, dřevo a suchý odpad. Kotle jsou svařeny z kotlových plechů o tloušťce min. 8 mm, s pevným vodním roštem. Kotle mohou být vybaveny šamotovou vložkou. Proces spalování je podporován tlakovým ventilátorem, který lze seřizovat podle druhu paliva nebo zcela vypnout. Povrch spalovací komory v kotli, stejně jako přístup k ní je proveden podle potřeb zákazníka – v této problematice poskytujeme odbornou konzultaci. Kanálový výměník tepla uvádí spaliny do vertikálního pohybu, přičemž maximálně využívá energii v nich obsaženou a zabraňuje vypouštění tepla „do komína“. Práci podavače a ventilátoru řídí elektronická řídicí jednotka. Univerzální kotle vyrábíme s výkonem od 50 do 1000 kW. Eenergetická účinnost kotle je 78%.

 

 

Kotle RETO s retortovým hořákem na ekohrášek, uhelný prach nebo biomasu, s vysokou účinností přesahující 89%, vyrábíme s výkonem 50 – 700 kW. Jedná se o plně automatické kotle, v nichž se v malém, ale vysoce účinném topeništi spaluje přesně takové množství paliva, které je nezbytné k tomu, aby bylo dosaženo teploty, kterou nastaví uživatel na mikroprocesorové řídicí jednotce. Na přání zákazníka lze komoru topeniště navíc vybavit šamotovou vložkou. Díky použití nejmodernějších řešení na trhu se obsluha kotle omezuje na pravidelné doplňování plnicího koše palivem a jednou za několik dní pak na odstraňování popela (množství popela je nepatrná vzhledem k tomu, že je nutno používat vysoce kvalitní uhlí – tzv. ekohrášek) – kotle nevyžadují neustálé zatápění a palivo je dávkováno automatickým šnekovým podavačem. V těchto kotlích používáme hořáky renomovaných polských a zahraničních výrobců – v této záležitosti jsme otevřeni také návrhům zákazníka a poskytneme odbornou radu. Spalování je v tomto kotli prakticky bez kouře a emise škodlivých sloučenin a prachu jsou značně nižší než limitní hodnota, proto lze tyto kotle zařadit do skupiny vysoce ekologických. Na přání zákazníka můžeme kotel vybavit dalším roštem, na němž lze jako náhradní řešení spalovat jiný typ paliva. Popsané řešení umožňuje tradiční způsob spalování v případě výpadku elektrické energie či poruchy.